Lirik Lagu IAD

MARS ADHYAKSA DHARMAKARINI

Derap langkah adhyaksa dharmakarini

Bersumpah setia sepenuh hati

Menjadi mitrakerja para suami

Berikan sumbangsih bagi pertiwi

Tegakkanlah keadilan

Dan tegakkanlah kebenaran

Maju terus pantang mundur

Demi nusa demi bangsa

Derap langkah adhyaksa dharmakarini

Serentak berbakti padanegeri

Dengan menjaga citra hokum sejati

Menyongsong bahagia kekal abadi

Reff

Derap langkah adhyaksa dharmakarini

Bersumpah setia sepenuh hati

Menjadi mitra kerja para suami

Berikan sumbangsih bagi pertiwi

Tegakkanlah keadilan

Dan tegakkanlah kebenaran

Maju terus pantang mundur

Demi nusa demi bangsa

Derap langkah adhyaksa dharmakarini

Serentak berbakti pada negeri

Dengan menjaga citra hukum sejati

Menyongsong bahagia kekal abadi